Şekerbank & Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) İş Birliği
Şekerbank & Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) İş Birliği Protokol kapsamında, OSB (Organize Sanayi Bölgesi)'ler ile OSB'lerde faaliyet gösteren imalatçı ihracatçıların aşağıda özetlenen konulardaki finansman ihtiyaçları karşılanabilecektir.
# #