lorem
#
Lisanssız Elektrik Üretimi

Bilindiği üzere 29/07/2023 tarihli ve 32263 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile yapılan değişiklikler neticesinde 12/05/2019 tarihli ve 30772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği son halini almıştır.
Yapılan değişiklikle Lisanssız Elektrik Üretim başvurularının elektronik ortamda alınması hususunda düzenleme yapılmıştır. Bu amaçla EPDK tarafından yayınlanan başvuru evrakları, tesis imza yetkilisi tarafından e-imzalı şekilde [email protected] kep adresine gönderilmelidir.